phân hủy hoàn toàn m gam đá vôi ( chứa 90% canxi cacbonat CaCO3 còn lại là tạp chất trơ không cháy được) . Sau phản ứng thu được 92.5g Cao và 74,8g Co

Question

phân hủy hoàn toàn m gam đá vôi ( chứa 90% canxi cacbonat CaCO3 còn lại là tạp chất trơ không cháy được) . Sau phản ứng thu được 92.5g Cao và 74,8g Co2 . Tính m?
giúp với mai kiểm trai rùiiiiiiiiiiiiiiiiiii

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-08-17T04:51:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:53:39+00:00

   Phương trình hóa học:

  CaCO3 → CaO + CO2

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  mCaCO3 = mCao + mCO2

  mCaCO3 = 92,5 + 74,8

  mCaCO3 = 167,3 g

   

  0
  2021-08-17T04:53:52+00:00

  Đáp án:

  $m_{\text{đá vôi}}=185.9(g)$ 

  Giải thích các bước giải:

  $PTHH:CaCO_3\xrightarrow{t^o} CaO+CO_2$

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  $m_{CaCO_3}=m_{CaO}+m_{CO_2}$

  $\to m_{CaCO_3}=92.5+74.8$

  $\to m_{CaCO_3}=167.3(g)$

  Vì đá vôi chưa $90\%$ là $CaCO_3$

  $\to m_{\text{đá vôi}}=167.3:90\%=185.9(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )