Phân loại axit Ai giúp em vs ạ để mai em kiểm tra

Question

Phân loại axit
Ai giúp em vs ạ để mai em kiểm tra

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-19T16:32:11+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:33:11+00:00

  $\textrm{Có ba loại axit:}$

  $\textrm{-Axit không oxi}$

  $\textrm{Tên axit: axit + tên phi kim + hiđric}$

  $\textrm{Ví dụ:}$

  $\textrm{HCl: axit clohiđric; }$$H_2S:$$\textrm{axit sunfuhiđric}$

  $\textrm{-Axit có nhiều oxi}$

  $\textrm{Tên axit: axit + tên phi kim + ic}$

  $\textrm{Ví dụ:}$

  $HNO_3$$\textrm{: axit nitric; }$$H_2SO_4:$$\textrm{axit sunfuric}$

  $\textrm{-Axit có ít oxi}$

  $\textrm{Tên axit: axit + tên phi kim + ơ}$

  $\textrm{Ví dụ:}$

  $H_2SO_3$$\textrm{: axit sunfurơ}$

  0
  2021-10-19T16:33:48+00:00

  Đáp án:

   Bên dưới ↓

  Giải thích các bước giải:

   2 loại:

  + Axit không có  oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF…

  + Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )