Phân loại các oxit sau thuộc oxit bazo, oxit axit MgO, FeO, SO2, Fe2O3, SO3, P2O5, Na2O, CuO, ZnO, CO2, N2O, N2O5, SiO2, BaO,

Question

Phân loại các oxit sau thuộc oxit bazo, oxit axit
MgO, FeO, SO2, Fe2O3, SO3, P2O5, Na2O, CuO, ZnO, CO2, N2O, N2O5, SiO2, BaO,

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-07T18:13:49+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:15:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Oxit bazo : MgO , FeO , Fe2O3 , Na2O , CuO , BaO , ZnO

   Oxit axit : SO2 , SO3 , P2O5 , N2O , N2O5 , SiO2 , CO2 

  0
  2021-08-07T18:15:30+00:00

  oxit bazo: MgO, FeO, Fe2O3, Na2O,CuO, ZnO,  BaO

  oxit axit: SO2, SO3, P2O5, CO2, N2O, N2O5, SiO2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )