phân loại các thức ăn của vật nuôi và phương pháp sản xuất mỗi loại thức ăn đó. Cho ví dụ

Question

phân loại các thức ăn của vật nuôi và phương pháp sản xuất mỗi loại thức ăn đó.
Cho ví dụ

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-08-11T19:14:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:16:22+00:00

   Phân loại thức ăn vật nuôi:

  + Thức ăn giàu prôtêin có hàm lượng prôtêin >14%

  + Thức ăn giàu gluxit có hàm lượng gluxit > 50%

  + Thức ăn giàu chất xơ có hàm lượng chất xơ >30%

  – Phương pháp sản xuất:

  + Để có nhiều thức ăn giàu gluxit ta cần phải tăng canh, trồng nhiều ngô, khoai, sắn ….

  + Để có nhiều thức ăn thô xanh (thức ăn giàu chất xơ ) ta cần trồng nhiều rau cỏ tươi và tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như: rơm, rạ, thân cây họ đậu…. 

  VD:

  +Cám

  +Rau xanh

  +Rơm,rạ

  0
  2021-08-11T19:16:28+00:00

  – Phân loại thức ăn vật nuôi:

  + Thức ăn giàu prôtêin có hàm lượng prôtêin >14%

  + Thức ăn giàu gluxit có hàm lượng gluxit > 50%

  + Thức ăn giàu chất xơ có hàm lượng chất xơ >30%

  – Phương pháp sản xuất:

  + Để có nhiều thức ăn giàu gluxit ta cần phải tăng canh, trồng nhiều ngô, khoai, sắn ….

  + Để có nhiều thức ăn thô xanh (thức ăn giàu chất xơ ) ta cần trồng nhiều rau cỏ tươi và tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như: rơm, rạ, thân cây họ đậu…. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )