Phân loại các tương tác sau: a) lực ma sát b) lực liên kết hóa học c) trọng lực d) lực Lo – ren e) lực hạt nhân f) lực liên kết trong phân rã β

Question

Phân loại các tương tác sau:
a) lực ma sát
b) lực liên kết hóa học
c) trọng lực
d) lực Lo – ren
e) lực hạt nhân
f) lực liên kết trong phân rã β

in progress 0
Ximena 5 tháng 2021-07-15T10:02:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T10:03:53+00:00

  Đáp án:

   

  a) Lực ma sát: tương tác điện từ

  b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ

  c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn

  d) Lực Loren: tương tác điện trở

  e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh

  f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu

  Giải thích các bước giải:

   

  a) Lực ma sát: tương tác điện từ

  b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ

  c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn

  d) Lực Loren: tương tác điện trở

  e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh

  f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu

  0
  2021-07-15T10:04:28+00:00

  Đáp án:

   `a)` Lực ma sát: tương tác điện từ

  `b)` Liên kết hóa học: tương tác điện từ.

  `c)` Trọng lực: tương tác điện từ

  `d)` Lực Lo – ren: tương tác điện từ

  `e)` Lực hạt nhân: tương tác mạnh

  `f)` Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )