Phân loại mạch điện tử lấy ví dụ phân loại cho mỗi mạch

Question

Phân loại mạch điện tử lấy ví dụ phân loại cho mỗi mạch

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-07-30T04:11:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:12:31+00:00

  `\text{ Mình làm bài trong hình}`

  phan-loai-mach-dien-tu-lay-vi-du-phan-loai-cho-moi-mach

  0
  2021-07-30T04:12:42+00:00

  Phân loại:

  1. Phân loại theo công suất:

  + Công suất lớn

  + Công suất nhỏ

  VD: KIỂM SOÁT CÔNG SUẤT NÔNG NGHIỆP

  2. Phân loại theo chức năng:

  + Điều khiển tín hiệu

  + Điều khiển tốc độ

  VD; TỰ ĐỘNG HÓA CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ

  3. Phân loại theo mức độ tự động hóa:

  + điều khiển cứng

  + Điều khiển phần cô lập minh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )