phân loại từ ghép đẳng lập, ghép chính phủ ghép hán việt quân kì, quốc ca , sư phụ , thiên tử , vương ,thi nhân , minh nguyệt , ca sĩ , hồi tưởng

Question

phân loại từ ghép đẳng lập, ghép chính phủ ghép hán việt
quân kì, quốc ca , sư phụ , thiên tử , vương ,thi nhân , minh nguyệt , ca sĩ , hồi tưởng , kì vĩ

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-11-26T06:50:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:51:54+00:00

  chính phụ: quốc ca, ca sĩ, minh nguyệt

  đẳng lập: quân kì, sư phụ, thiên tử, hồi tưởng, kì vĩ

  0
  2021-11-26T06:51:59+00:00

  chính phụ ;minh nguyệt, quốc ca, ca sĩ.

  đẳng lập; còn  lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )