Phan loại và gợi tên các hợp chất có cơ thực hóa học sau : Ca(OH)2; Cu(NO3)2; Fe2O3; HNO3; NaHSO3;Fe(OH)2; KHSO4; Mg(OH)2; H2SO4; AgNO3; SO3; HCl

Question

Phan loại và gợi tên các hợp chất có cơ thực hóa học sau : Ca(OH)2; Cu(NO3)2; Fe2O3; HNO3; NaHSO3;Fe(OH)2; KHSO4; Mg(OH)2; H2SO4; AgNO3; SO3; HCl

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-11T18:57:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:58:57+00:00

  $\text{-Bazo : }$

  $\text{Ca(OH)2 : canxi hydroxit }$

  $\text{Fe(OH)2 : sắt II hydroxit }$

  $\text{Mg(OH)2 : magie hydroxit }$

  $\text{-Axit : }$

  $\text{HNO3 : Axit nitric }$

  $\text{HCl : axit clehydric }$

  $\text{H2SO4 : axit sunfuric }$

  $\text{-Muối : }$

  $\text{NaHSO3 : Natri bisunfit }$

  $\text{KHSO4 : Kali bisunfat }$

  $\text{AgNO3 : Bạc nitrat }$

  $\text{Cu(NO3)2 : Đồng(II) nitrat }$

  $\text{-Oxit : }$

  $\text{Fe2O3 : sắt III oxit }$

  $\text{SO3 : lưu huỳnh trioxit }$

  0
  2021-10-11T18:59:02+00:00

  Bazo:

  – $Ca(OH)_2$ : Canxi hidroxit

  – $Fe(OH)_2$ : Sắt II hidroxit

  – $Mg(OH)_2$: Magie hidroxit

  Axit:

  – $HNO_3$: Axit nitoric

  – $H_2SO_4$: Axit sunfuric

  – HCl: axit clohidric

  Muối:

  – $Cu(NO_3)_2$: Đồng II nitrat

  – $NaHSO_3$: Natri hidrosunfit

  – $KHSO_4$: Kali hidro sunfat

  – $AgNO_3$: Bạc nitrat

  Oxit bazo:

  – $Fe_2O_3$: Sắt III oxit

  Oxit axit

  – $SO_3$ : Lưu huỳnh trioxit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )