Phân loại và gọi tên các oxit sau: SO3, Na2O, N2O, Al2O3, N2O5, Fe2O3, Fe3O4, FeO, CO, SO2, P2O3

Question

Phân loại và gọi tên các oxit sau: SO3, Na2O, N2O, Al2O3, N2O5, Fe2O3, Fe3O4, FeO, CO, SO2, P2O3

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-17T06:52:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:54:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Oxit axit: $SO_3$(lưu huỳnh đioxit)

                  $N_2O$(nitơ oxit)

                  $N_2O_5$(đinitơ pentaoxit)

                  $CO$(cacbon monooxit)

                  $SO_2$(lưu huỳnh đioxit)

                  $P_2O_3$(điphotpho trioxit)

   Oxit bazơ: $Na_2O$(natri oxit)

                    $Al_2O_3$(nhôm oxit)

                    $Fe_2O_3$(sắt (III) oxit)

                    $Fe_3O_4$(sắt từ oxit)

                    $FeO$(sắt (II) oxit)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-17T06:54:44+00:00

  Đáp án:

  – Oxit axit:

  $SO3:$ Lưu huỳnh trioxit

  $N2O:$ Đinito oxit 

  $N2O5:$ Đinito pentaoxit

  $CO:$ Cacbon monooxit

  $SO2:$ Lưu huỳnh đioxit  

  $P2O3:$ Điphotpho trioxit  

  – Oxit bazo:

  $Na2O:$ Natri oxit 

  $Al2O3:$ Nhôm oxit 

  $Fe2O3:$ Sắt (III) oxit 

  $Fe3O4:$ Oxit sắt từ

  $FeO:$ Sắt (II) oxit 

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn. 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )