Phân mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tố X,Y lần lượt là 3dx và 3py. Cho biết x+y=10 ; hạt nhân nguyên tử Y có số proton đúng bằng số nơtron a)

Question

Phân mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tố X,Y lần lượt là 3dx và 3py. Cho biết x+y=10 ; hạt nhân nguyên tử Y có số proton đúng bằng số nơtron
a) Viết cấu hình electron của các nguyên tử X,Y và xác định X,Y

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-10T03:33:06+00:00 2 Answers 365 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:34:19+00:00

  Chúc bn học tốt

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-10T03:34:30+00:00

  Đáp án:

  Vậy cấu hình của Y là: $1s^22s^22p^63s^23p^4$

  cấu hình của X: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  $1≤y≤6$ ⇒ số electron trong Y nằm trong khoảng:

  $13≤e_Y≤18$

  Trong khoảng giá trị trên, chỉ có $e_Y=16$ thoả mãn nguyên tử có số proton bằng số notron. 

  $⇒y=16-12=4$

  Vậy cấu hình của Y là: $1s^22s^22p^63s^23p^4$

  Do $y=4⇒x=6$

  ⇒ cấu hình của X: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )