phần nào của cơ thể là phần đầu hoặc cổ của bạn?

Question

phần nào của cơ thể là phần đầu hoặc cổ của bạn?

in progress 0
Maya 34 phút 2021-09-12T19:53:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:55:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  phần nào của cơ thể là phần đầu hoặc cổ của bạn?

  Gọi là bộ phận hoặc xương sống

  Huy Voọc Tốt

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-09-12T19:55:09+00:00

  là phần xương 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )