phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu help!!!!!!!!!

Question

phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu
help!!!!!!!!!

in progress 0
Vivian 2 ngày 2021-12-08T00:26:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:28:27+00:00

  Đáp án : 0,75

  0
  2021-12-08T00:28:36+00:00

  Đáp án:

   0,75

  Giải thích các bước giải:

  Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là 0,75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )