Phân số lớn hơn 1là A•2/7 B•9/6 C•8/8 C•7/8

Question

Phân số lớn hơn 1là
A•2/7
B•9/6
C•8/8
C•7/8

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-30T21:21:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:22:42+00:00

  Đáp án : B•9/6

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì phân số lớn hơn 1 thì có tử số lớn hơn mẫu số.

  0
  2021-07-30T21:23:10+00:00

  Phân số lớn hơn 1là
  A•2/7
  B•9/6
  C•8/8
  C•7/8

   Giải thích: Vì 9>6 nên 9/6 >1.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )