Phân số nào dưới đây đây không thể chuyển thành số thập phân 17/25 25/13 15/20 23/8

Question

Phân số nào dưới đây đây không thể chuyển thành số thập phân
17/25
25/13
15/20
23/8

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-07-11T13:44:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:45:49+00:00

  `17/25=68/100=0,68`
  `25/13=1,92….`
  `15/20=75/100=0,75`
  `23/8=2,875`
  Vậy phân số không thể thành số thập phân là `25/13`

  0
  2021-07-11T13:46:39+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `17/25=0,68`

  `25/13=1,(923076)`

  `15/20=0,75`

  `23/8=2,875`

  Chọn `25/13`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )