Phân số nào dưới đây lớn hơn 1/2? a) 3/6 b) 3/8 c) 6/11 d) 2/5

Question

Phân số nào dưới đây lớn hơn 1/2?
a) 3/6
b) 3/8
c) 6/11
d) 2/5

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-09-28T15:02:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:04:14+00:00

  Phân số nào dưới đây lớn hơn `1/2`?

  a) `3/6 = 1/2`

  b) `3/8 < 1/2`

  c) `6/11 > 1/2`

  d) `2/5 < 1/2`

  chọn `C`

  0
  2021-09-28T15:04:34+00:00

  Phấn số lớn hơn 1/2 là 6/11

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )