Phân thích đa thức thành nhân tử : 4x²-12x

Question

Phân thích đa thức thành nhân tử : 4x²-12x

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-07-11T00:35:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:36:45+00:00

  4$x^{2}$ – 12$x$             =

  4$x$ × $x$     – 4$x$ × 3 =

  4$x$($x$ – 3)       (Đặt nhân tử chung)

  0
  2021-07-11T00:37:01+00:00

  $4x²-12x=4x.x-4x.3=4x(x-3)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )