phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Question

phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-24T22:34:20+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:35:24+00:00

  – Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xã hội có ảnh hưởng rất căn bản tới sự phát triển các ngành dịch vụ. Năng suất lao động trong nông nghiệp, công nghiệp có cao, thì mới có thể chuyển một phần lao động sang làm dịch vụ.

  – Con người là khách hàng của ngành dịch vụ. Số dân, kết cấu tuổi, giới tính và sức mua của dân cư ảnh hưởng tới quy mô phát triển, nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu các ngành dịch vụ.

  – Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư: Sự tập trung dân cư ở các thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn, dân cư thành thị nói chung có mức sống cao, có “lối sống thành thị”. Vì vậy, nhu cầu dịch vụ rất đa dạng, tạo nên mạng lưới dịch vụ đa dạng.

  – Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán:  ảnh hưởng tới hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.

  – Mức sống và thu nhập thực tế ảnh hưởng đến sức mua và nhu cầu dịch vụ. 

  – Đối với sự hình thành các điểm dịch vụ du lịch, sự phân hố các tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )