phân tích biểu đồ lượng mưa của một địa điểm (giúp mình cái cần gấp ngay bây giờ )

Question

phân tích biểu đồ lượng mưa của một địa điểm (giúp mình cái cần gấp ngay bây giờ )

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-07-21T01:54:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:55:37+00:00

  phân tích biểu đồ lượng mưa của một địa điểm:

     + Tháng nào có luộng mưa cao nhất ( bao nhiều mm)

     + tháng nào có lượng mưa thấp nhất ( bao nhiêu mm)

      + Tổng lượng mưa trung bình của năm ( bao nhiêu mm)

     + Mùa mưa ( từ tháng nào đến tháng nào)

             XIN HAY NHẤT !!!

  0
  2021-07-21T01:56:03+00:00

  + Tháng nào có luộng mưa cao nhất 

     + tháng nào có lượng mưa thấp nhất 

      + Tổng lượng mưa trung bình của năm   

     + Mùa mưa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )