Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1) 5 ( x-y ) – y ( x-y ) 2) y ( x-z ) + 7 ( z- x ) 3) 27x^2 ( y – 1)-9x^3 ( 1 – y )

Question

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
1) 5 ( x-y ) – y ( x-y )
2) y ( x-z ) + 7 ( z- x )
3) 27x^2 ( y – 1)-9x^3 ( 1 – y )

in progress 0
Aubrey 2 năm 2021-08-09T16:23:41+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:24:49+00:00

  Đáp án:

  1, Ta có : 

  $5( x – y) – y( x – y)$

  $ = ( x – y)(5 – y)$

  2, Ta có : 

  $y( x – z) + 7( z – x)$

  $ = y( x – z) – 7( x – z)$

  $ = ( y – 7)(x – z)$

  3, Ta có : 

  $ 27x^2(y – 1) – 9x^3(1 – y)$

  $ = 27x^2(y – 1) + 9x^3(y – 1)$

  $ = 3.9x^2(y – 1) + x.9x^2(y – 1)$

  $ = 9x^2(y – 1)(3 + x)$ 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-09T16:24:56+00:00

  Đáp án:

  `1) 5 ( x-y ) – y ( x-y )`

  `=(5-y)(x-y)`

  `2) y ( x-z ) + 7 ( z- x )`

  `=y ( x-z ) -7(x+z)`

  `=(y+7)(x-z)`
  `3) 27x^2 ( y – 1)-9x^3 ( 1 – y  )`

  `=27x^2 ( y – 1)-9x^3-(y+1)`

  `=(27x²-9x³)(y+1)`

  `=9x²(x+3)(y+1)`

  $#lam$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )