phân tích các đặc điểm của sinh vật hằng nhiệt để chứng minh tính thích nghi cao nhất

Question

phân tích các đặc điểm của sinh vật hằng nhiệt để chứng minh tính thích nghi cao nhất

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-29T04:09:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:10:20+00:00

  phân tích các đặc điểm của sinh vật hằng nhiệt :

  +  là sinh vật có nhiệt độ cơ thể ổn định

  +  nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

  ⇒ cơ thể có thể tụ điều hòa khi trời nóng hoặc lạnh để thchs hợp với các điều kiện thời tiết khác nhau

  → có khả năng thích nghi tốt nhất

  0
  2021-07-29T04:10:32+00:00

  Đáp án:

  phân tích các đặc điểm của sinh vật hằng nhiệt :

  → là sinh vật có nhiệt độ cơ thể ổn định

  → nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

  chứng minh tính thích nghi cao nhất :

  → vào mùa đông nhiệt độ môi trường lạnh, thấp → nhiệt độ cơ thể ổn định giúp cơ thể không bị lạnh.

  → vào mùa hạ nhiệt độ môi trường cao, nóng → nhiệt độ cơ thể ổn định giúp cơ thể không bị nóng .

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )