Phân tích các giai đoạn phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ?

Question

Phân tích các giai đoạn phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ?

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-19T19:26:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:28:12+00:00

  Đáp án:

  + Biến thái hoàn toàn:

  – Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.

  – Có giai đoạn nhộng.

  + Biến thái không hoàn toàn:

  – Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.

  – Không có giai đoạn nhộng tầm. Phát triển qua biến thái hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ). Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

  Chúc bn học tốt nha!

  0
  2021-09-19T19:28:28+00:00

  ** Phát triển không qua biến thái: gồm 2 giai đoạn

  – Giai đoạn phôi thai: diễn ra trong tử cung. Hợp tử phát triển thành phôi; phôi phân hóa thành các cơ quan, hình thành thai.

  – Giai đoạn sau khi sinh ra: không có biến thái. Con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo như cá thể trưởng thành.

  ** Phát triển qua biến thái hoàn toàn: gồm 2 giai đoạn

  – Giai đoạn phôi: diễn ra trong trứng đã thụ tinh. Hợp tử phát triển thành phôi; phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của ấu trùng; ấu trùng (sâu bướm, dòi, sâu đục thân … ) chui ra từ trứng.

  – Giai đoạn hậu phôi: có biến thái từ ấu trùng thành cá thể trưởng thành (bướm, ruồi, bọ cánh cứng, …).

  + Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo vàa sinh lí rất khác với con trưởng thành

  + Ấu trùng trải qua nhiều lần biến đổi (ở côn trùng là quá trình lột xác) để phát triển thành con trưởng thành.

  Ví dụ: – Vòng đời của bướm: Trứng đã phát triển thành phôi → sâu bướm → nhộng (biến đổi các cơ quan của sâu thành các cơ quan của bướm) → bướm.

  – Vòng đời của ếch: Trứng đã phát triển thành phội → nòng nọc có đuôi → nòng nọc không đuôi → ếch.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )