phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học môn mỹ thuật tiểu học lớp 1

Question

phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học môn mỹ thuật tiểu học lớp 1

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-07-11T01:08:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:09:56+00:00

  MỤC TIÊU:

  Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất: Nhân ái,trách nhiệm, chăm chỉ và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau:

  + Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương trong gia đình em.

  + Nêu được những biểu hiện của sự yêu thương gia đình

  + Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.

  + Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình ; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình.

  0
  2021-07-11T01:10:02+00:00

  Bài học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất: Nhân hậu, trách nhiệm, chăm chỉ, có năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu sau:

  + Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương trong gia đình mình.

  + Nhà nước biểu hiện của tình cảm gia đình

  + Để có thể làm những việc thể hiện tình yêu của các thành viên gia đình trong gia đình.

  + Đồng ý với thái độ và hành vi thể hiện tình yêu trong gia đình; không đồng ý với thái độ và hành vi không thể hiện tình yêu trong gia đình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )