Phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài dạy môn công nghệ lớp 3

Question

Phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài dạy môn công nghệ lớp 3

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2021-07-11T08:45:46+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:47:18+00:00

  Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh kỹ năng: lắp ráp, xây dựng, khâu thêu,…

  + Nhận biết được sự cần thiết môn công nghệ

  + Nêu được những tầm quan trọng môn công nghệ

  + Thực hiện được những việc làm luyện tập kỹ năng lắp ráp, xây dựng, khâu thêu,.

  0
  2021-07-11T08:47:24+00:00

  Cả 2 cách đánh giá đều theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng đến đánh giá quá trình để phát hiện kịp thời sự tiến bộ của HS và vì sự tiến bộ của HS, từ đó điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học.

  Nhưng đánh giá hiện đại có phần ưu điểm hơn vì đảm bảo chất lượng và hiệu quả của đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải vận dụng cả 3 triết lí: Đánh giá vì học tập, Đánh giá là học tập, Đánh giá kết quả học tập

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )