phân tích các hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở trung và nam mĩ

Question

phân tích các hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở trung và nam mĩ

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-02T14:45:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:46:57+00:00

  * Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp:

  – Có hai hình thức sản xuất nông nghiệp: tiểu điền trang và đại điền trang.

  Đại điền trang:

     + Thuộc sở hữu của các đại điền chủ, chỉ chiếm dưới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích.

     + Quy mô lớn, canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp.

  Tiểu điển trang:

     + Thuộc sở hữu của các hộ nông dân

     + Quy mô nhỏ, trồng lương thực để tự túc.

  – Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí, các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.

  – Nông nghiệp nhiều nước lệ thuộc nước ngoài.

  0
  2021-09-02T14:46:59+00:00

  Ở Trung và Nam Mĩ, chế độ chiếm hữu ruộng đất rất nặng nề, ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến ở Trung và Nam Mĩ là đại điền trang và tiểu điền trang.

  Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp:

  – Có hai hình thức sản xuất nông nghiệp: tiểu điền trang và đại điền trang.

  Đại điền trang:

     + Thuộc sở hữu của các đại điền chủ, chỉ chiếm dưới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích.

     + Quy mô lớn, canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp.

  Tiểu điển trang:

     + Thuộc sở hữu của các hộ nông dân

     + Quy mô nhỏ, trồng lương thực để tự túc.

  – Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí, các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.

  – Nông nghiệp nhiều nước lệ thuộc nước ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )