Phân tích cấu tạo cau xa một chút là pháp rùa , tuong rêu cô kính, xây trên gò đất có mọc um tùm

Question

Phân tích cấu tạo cau xa một chút là pháp rùa , tuong rêu cô kính, xây trên gò đất có mọc um tùm

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-07-16T17:37:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:39:17+00:00

  xa một chút là pháp rùa: TN

  tuong rêu,xây trên gò đất:CN
  phần còn lại:VN

  0
  2021-07-16T17:39:37+00:00

  Xa một chút là pháp rùa là trạng ngữ

  Tuong rêu cô kính, xây trên gò đất là chủ ngữ

  Còn lại là vị ngữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )