phân tích câu thơ cuối bài thơ tỏ lòng để làm rõ nhân cách lớn lao của phạm ngũ lão

Question

phân tích câu thơ cuối bài thơ tỏ lòng để làm rõ nhân cách lớn lao của phạm ngũ lão

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-20T07:05:13+00:00 1 Answers 425 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-20T07:06:55+00:00

      Câu thơ cuối bài thơ Tỏ lòng “Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu” đã cho thấy nhân cách lớn lao của Phạm Ngũ Lão.  “Thuyết Vũ Hầu” là một điển tích Trung Quốc nói về một con người tài năng là Gia Cát Lượng đã giúp Lưu Bị chiến thắng Tào Tháo. Ông cảm thấy mình sẽ rất xâu hổ khi người đời kể về Gia Cát Lượng bởi chưa làm gì có ích cho đời, cho nhân dân. Phạm Ngũ Lão cũng là một trang nam nhi hết lòng vì nước, cả công lao và danh tiếng đều vang xa. Vậy mà ông vẫn thẹn vì chưa báo đáp được hết ơn chiêu mộ của Trần Quốc Tuấn, chưa tận tâm tận lực trả hết món nợ công danh.  Nỗi thẹn ấy không làm cho con người nhỏ bé đi mà nó tôn cao nhân cách con người. Nỗi thẹn ấy đốt lên trong lòng người ngọn lửa của khát vọng vươn tới cái cao cả lớn lao. Nỗi thẹn ấy thể hiện ý thức muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho dân tộc. Chính những suy nghĩ này đã làm cho nhan cách của Phạm Ngũ Lão sáng ngời. Ta càng thêm trân trọng và ngợi ca nhân cách cao đẹp của người anh hùng Phạm Ngũ Lão.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )