Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 2x(x-1)-3x+3

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 2x(x-1)-3x+3

in progress 0
Adalyn 9 giờ 2021-09-16T17:50:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:51:36+00:00

  Đáp án:

  2x(x – 1) – 3x + 3 = 2x( x -1) – 3(x – 1) = (2x – 3)( x -1)

  0
  2021-09-16T17:52:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  2x(x-1)-3x+3

  =2x(x-1)-(3x-3)

  =2x(x-1)-3(x-1)

  =(2x-3)(x-1)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )