Phân tích đa thức sau thành nhân tử : z^4 – 4z^2 + 8 = 0

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
z^4 – 4z^2 + 8 = 0

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-31T07:53:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:55:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $z^4-4z^2+8=(z^4-4z^2+4)+4$

                             $=(z^2-2)^2-4i^2$

                             $=(z^2-2-2i)(z^2-2+2i)$

  $\rightarrow z^4-4z^2+8=0 \leftrightarrow z=\pm\sqrt[]{2+2i}\quad ||\quad z=\pm\sqrt[]{2-2i}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )