phân tích đa thức thành nhân tử : 2x ³ – 12x ² + 10x

Question

phân tích đa thức thành nhân tử :
2x ³ – 12x ² + 10x

in progress 0
Josephine 4 ngày 2021-09-08T23:57:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:59:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-08T23:59:30+00:00

  =2x(x^2-6x+5)=2x(x^2-x-5x+5)=2x[(x^2-x)-(5x-5)]=2x[x(x-1)-5(x-1)]=2x(x-1)(x-5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )