Phân tích đa thức thành nhân tử 2x^2+7x-15

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
2x^2+7x-15

in progress 0
Aubrey 1 tuần 2021-12-06T14:13:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:15:15+00:00

  `2x^2+7x-15`

  `=2x^2+10x-3x-15`

  `=(2x^2+10x)-(3x+15)`

  `=2x(x+5)-3(x+5)`

  `=(2x-3)(x+5)`

   

  0
  2021-12-06T14:15:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $2x^2+7x-15$

  $=2x^2-3x+10x-15$

  $=x(2x-3)+5(2x-3)$

  $=(x+5)(2x-3)$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )