Phân tích đa thức thành nhân tử ` x^2 -3x +2`

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
` x^2 -3x +2`

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-24T18:06:18+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:07:29+00:00

  Phân tích đa thức thành nhân tử

      x² – 3x +2 

  = x²-x-2x+2

  =(x²-x)-(2x-2)

  =x(x-1)-2(x-1)

  =(x-1)(x-2)

  Chúc bạn học tốt nha

   

  0
  2021-07-24T18:07:47+00:00

  Đáp án:

  `(x-2)(x-1)`

  Giải thích các bước giải:

  `x²-3x+2=x²-2x-x+2`

                       `=(x²-2x)-(x-2)`

                       `=x(x-2)-(x-2)`

                       `=(x-2)(x-1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )