Phân tích đa thức thành nhân tử X3+3×2+3x+1

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
X3+3×2+3x+1

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-23T04:03:33+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:04:36+00:00

  Đáp án:x^3 +3x^2 + 3x + 1 = x^3+3x^2.1+3x.1^2+1^3 = (1+3)^3

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-23T04:05:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: dùng hằng đẳng thức ra (x+1)^3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )