Phân tích đa thức thành nhân tử: 30a^2 +68ab +30b^2

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử: 30a^2 +68ab +30b^2

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-28T19:15:58+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:17:29+00:00

  Đáp án:

  `=2(3a+5b)(5a+3b)`

  Giải thích các bước giải:

  `30a^2+68ab+30b^2`

  `=2(15a^2+34ab+15b^2)`

  `=2(15a^2+25ab+9ab+15b^2)`

  `=2[5a(3a+5b)+3b(3a+5b)]`

  `=2(3a+5b)(5a+3b)`

  0
  2021-10-28T19:17:55+00:00

  `30a^2 +68ab +30b^2`

  `=2(15a^2+34ab+15b^2)`

  `=2(3a+5b)(5a+3b)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )