Phân tích đa thức thành nhân tử 4$x^{2}$ – 4xy – 8y^2

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
4$x^{2}$ – 4xy – 8y^2

in progress 0
Gabriella 11 phút 2021-09-10T12:12:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:14:13+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  4x^2-4xy-8y^2

  =4(x^2-xy-4y^2)

  0
  2021-09-10T12:14:21+00:00

  =(4x^2 – 4xy + 8y^2) – 9y^2

  =4(x – 2y)(x+y)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )