Phân tích đa thức thành nhân tử : x^4 – x^3 – x^2 -5x -30 Giúp mình với ạ tksss ????

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử :
x^4 – x^3 – x^2 -5x -30
Giúp mình với ạ tksss ????

in progress 0
Sarah 3 giờ 2021-09-07T07:35:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:36:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  x4  x3  x2 -5x-30

  = x4 -3 x3 

  =x3 (x-3) +2

  =(x-3)(x30

  =(x-3)

  =(x-3)(x+2)

  Bạn Tham khảo

  Theo mik là vậy , nếu có sai mong bạn thông cảm

  Vote mik 5 sao và ctlhn nhé.

   

  0
  2021-09-07T07:36:57+00:00

  $x^{4}$ – $x^{3}$ – $x^{2}$ -5x-30

  = $x^{4}$ -3 $x^{3}$ +2$x^{3}$ -6 $x^{2}$ +5 $x^{2}$ -15x +10x -30

  =$x^{3}$ (x-3) +2$x^{2}$(x-3) +5x(x-3) +10(x-3)

  =(x-3)($x^{3}$ +2$x^{2}$ +5x +10)

  =(x-3)[$x^{2}$(x+2) +5(x+2)]

  =(x-3)(x+2)($x^{2}$ +5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )