phân tích đa thức thành nhân tử x4-5×2+4

Question

phân tích đa thức thành nhân tử x4-5×2+4

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-08-05T17:12:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:14:47+00:00

  x4-5×2+4

  =x^4-4x^2 -x^2+4

   =x^2(x^2-4)(x^2-4)

  =(x^2-4)(x^2-1)

  =(x-2)(x+2)(x-1)(x+1)

  (chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

  0
  2021-08-05T17:14:47+00:00

  $x^4-5x^2+4=x^4-x^2-4x^2+4=x^2(x^2-1)-4(x^2-1)=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

  (Học tốt nhé!)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )