phân tích đa thức thành nhân tử:-5x^2+18x-9

Question

phân tích đa thức thành nhân tử:-5x^2+18x-9

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-08-20T05:28:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:29:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   =-(5x²-18x+9)

  =-(5x²-15x-3x+9)

  =-[5x(x-3)-3(x-3)]

  =-(5x-3)(x-3)

  0
  2021-08-20T05:30:11+00:00

  Đáp án:(x-3)(x-3/5)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )