phân tích đa thức thành nhân tử 5x^2y-10xy^2

Question

phân tích đa thức thành nhân tử
5x^2y-10xy^2

in progress 0
Sarah 3 ngày 2021-12-07T02:08:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:10:07+00:00

  5x²y-10xy²

  =5xy(x-2y)

   

  0
  2021-12-07T02:10:41+00:00

  5x²y-10xy²

  = 5xy.x – 5xy.2y

  = 5xy(x-2y)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )