Phân tích đa thức thành nhân tử: X^8+x^7+7. X^8+x+7.

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử:
X^8+x^7+7.
X^8+x+7.

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-11T05:18:25+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:19:55+00:00

  Bạn tham khảo :

  Có :

  $x^8 + x^7 + 7 ⇒   x^7(x + 1) +7$

  Có :

  $x^8 + x + 7 ⇒  x^7( x + 1)$ 

  0
  2021-09-11T05:19:58+00:00

  $x^8+x^7+7$

  $=x^7(x+1)+7$

  $x^8+x^7$

  $=x^7(x+1)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )