Phân tích đa thức thành nhân tử a, 3x ²-8x=4 b, x ²-x-2 c, x ²+3xy +2y ² d, x mũ 4 -x ²-2 e, x mũ 4 +x ² -1

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
a, 3x ²-8x=4
b, x ²-x-2
c, x ²+3xy +2y ²
d, x mũ 4 -x ²-2
e, x mũ 4 +x ² -1

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-07-17T16:56:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:58:33+00:00

  Đáp án:

  a) 3x ²-8x=4

  Đề sai r bạn nhé, chắc bạn gõ nhầm dấu cộng thành dấu bằng, mik nghĩ đề là:

  3x²-8x+4=3x²-6x-2x+4=3x(x-2)-2(x-2)=(3x-2)(x-2)

  b) x ²-x-2 = x²+x-2x-2= x(x+1)-2(x+1)=(x+1)(x-2)

  c) x ²+3xy +2y ²=x²+xy+2xy+2y²=x(x+y)+2y(x+y)=(x+2y)(x+y)

  d) x^4-x²-2=x^4-2x²+x²-2=x²(x²-2) + (x²-2) =(x²+1)(x²-2)

  e) x^4+x²-1=x^4+2x²-x²-2=x²(x²+2) – (x²+2) =(x²-1)(x²+2)=(x-1)(x+1)(x²+2)

  XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

  0
  2021-07-17T16:58:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Sửa đề câu a) `3x^2-8x+4`

  `=(3x^2-6x)-(2x-4)`

  `=3x(x-2)-2(x-2)`

  `=(3x-2)(x-2)`

  Tương tự những câu còn lại, khai triển theo kết quả:

   b) `x^2-x-2`

  `=(x-2)(x+1)`

   c) `x^2+3xy+2y^2`

  `=(x+y)(x+2y)`

   d) `x^4-x^2-2`

  $=(x^2-2)(x^2+1)$
  $=(x-\sqrt2)(x+\sqrt2)(x^2+1)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )