Phân tích đa thức thành nhân tử: a) $4x^{3}$$-12x^{2}$$+9x$ b) $x^{2}$$-2xy+y^{2}$$-9z^{2}$

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) $4x^{3}$$-12x^{2}$$+9x$
b) $x^{2}$$-2xy+y^{2}$$-9z^{2}$

in progress 0
Hailey 3 ngày 2021-12-07T23:22:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:24:02+00:00

  a/$4x^{3}$ -$12x^{2}$ +9x

  =x($4x^{2}$ -12x+9)

  =x(2x-3$)^{2}$ 

  b/$x^{2}$-2xy+$y^{2}$ -9$z^{2}$ 

  =(x-y$)^{2}$ -(3z$)^{2}$

  =(x-y-3z)(x-y+3z)

  0
  2021-12-07T23:24:44+00:00

  Đáp án:

  a,

  `4x^3-12x^2+9x`

  `=x(4x^2-12x+9)`

  `=x[(2x)^2-2·2x·3+3^2]`

  `=x(2x-3)^2`

  b,

  `x^2-2xy+y^2-9z^2`

  `=(x-y)^2-(3z)^2`

  `=(x-y-3z)(x-y+3z)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )