Phân tích đa thức thành nhân tử a, 4x ²-4x-15 b, x ²+3xy+2y ² c, x mũ 4 -3x ²+9 Giải chi tiết giúp mk vs ạ !

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
a, 4x ²-4x-15
b, x ²+3xy+2y ²
c, x mũ 4 -3x ²+9
Giải chi tiết giúp mk vs ạ !

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-16T16:42:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:43:59+00:00

  a 4x^2-4x-15=4x^2-4x+1-16=(2x-1)^2-16

  b x^2+3xy+2y^2=x^2+4xy+2y^2-xy=(x+2y)^2-xy

  c x^4-3x^2+9=(x^2-30^2

   

  hkong biet co dung ko

  lan dau mk lam

  0
  2021-07-16T16:44:01+00:00

  Đáp án:

  `a,(2x+3)(2x-5)`

  `b,(x-y)(x-2y)`

  `c,x^2(x^2-6)`

  Giải thích các bước giải:

  `a, 4x ²-4x-15`

  `⇔4x²-10x+6x+15`

  `⇔2x(2x-5)+3(2x-5)`

  `⇔(2x+3)(2x-5)`
  `b, x ²-3xy+2y ²`

  `⇔x³-1xy-2xy+2y²`

  `⇔x(x-y)-2y(x-y)`

  `⇔(x-y)(x-2y)`
  `c, x^4 -3x²+9`

  `⇔x^2×x^2-3×x^2+9`

  `⇔x^2(x^2-6)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )