Phân tích đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay?

Question

Phân tích đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay?

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-15T20:01:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:03:09+00:00

  * Điểm mạnh : 

  – Nguồn lao động nước ta rất dồi dào 

  – Có kinh ngiệm 

  – Người lao động Việt Nam cần cù , chịu khó .

  * Điểm yếu : 

  – Thể lực của người Việt Nam còn kém , không làm được việc nặng nhọc .

  0
  2021-08-15T20:03:45+00:00

  Mặt mạnh

  -mỗi năm tăng khoảng 1 triệu lao dộng

  -người lao động chăm chỉ có tính sáng tạo

  -chất lượng lao dộng ngày càng đc cải tiến 

  hạn chế

  -thiếu tác phong trông công viêc 

  -lực lượng có trình độ cao còn ít

  -phần lớn lđ có thu nhập thấp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )