phân tích giúp mình mục 3 đô thị hóa trang 131 và phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132 ?

Question

phân tích giúp mình mục 3 đô thị hóa trang 131 và phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132 ?

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-09-08T14:01:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:02:34+00:00

  -Trung và Nam Mĩ có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân ở đô thị chiếm 75% trong khi kinh tế còn chậm phát triển.

  -Dân cư đông ở :ven biển, cửa sông và cao nguyên do điều kiện tự nhiên thuận lợi.

  Thưa thớt:

  +Ở rừng A-ma-dôn do có rừng bao phủ. 

  +Ở hoang mạc phía Nam dãy An-đét do khí hậu khắc nghiệt .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )