Phân Tích Hiện Tượng Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng

Question

Phân Tích Hiện Tượng Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng

in progress 0
Allison 3 phút 2021-10-12T01:29:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:30:32+00:00

  Đáp án:

   Chúc bn học tốt!

  Giải thích các bước giải:

  + Giống nhau: Cả hai hiện tượng tia sáng đều bị gãy khúc

  + Khác nhau:

  Hiện tượng phản xạ ánh sáng

  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

   – Tia tới gặp mắt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suôt cũ

  – Góc phản xạ bằng góc tới

   – Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai

  – Góc khúc xạ không bằng góc tới

  0
  2021-10-12T01:30:54+00:00

  Đáp án:

  + Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

  – Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

  – Chú thích hình vẽ :

  SI là tia tới.

  IK là tia khúc xạ.

  I là điểm tới.

  NN’ vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới.

  Góc SIN là góc tới, kí hiệu là i.

  Góc KIN’ là góc khúc xạ, kí hiệu là r.

  Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới

  + Hiện tượng phản xạ ánh sáng: 

  – Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị hắt trở lại khi gặp một bề mặt nhẵn bóng

  – Chú thích hình vẽ:

   Góc phản xạ bằng góc tới.

   I: Điểm tới

   NN’: Pháp tuyến

   SI: Tia tới

   IR: Tia phản xạ

   i là góc tới

   i’ là góc phản xạ

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {SIN} = i\\
  \widehat {NIR} = i’
  \end{array}\)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )