Phân tích một số hoạt động của con người tác động đến môi trường sống của các loài sinh vật.Từ đó, đề xuất một số biện pháp bảo vệ động vật trong môi

Question

Phân tích một số hoạt động của con người tác động đến môi trường sống của các loài sinh vật.Từ đó, đề xuất một số biện pháp bảo vệ động vật trong môi trường tự nhiên

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-20T07:31:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:32:44+00:00

  Con người đã:

  + Săn bắt động vật quý hiếm

  + Hơn 100 triệu động vật biển đã chết do rác thải nhựa.

   Đề xuất:

  -Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

  + Không săn bắn các loài động vật

  0
  2021-09-20T07:33:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Một số hoạt động của con người tác động đến môi trường sống của các loài sinh vật.

  – Con người săn bắt động vật => giảm số lượng loài, giảm đa dạng sinh học

  – Con người chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ => thu hẹp môi trường sống của sinh vật

  – Ngoài ra việc công nghiệp hóa => biến đổi môi trường => ảnh hưởng đời sống sinh vật

  Biện pháp:

  – Cấm săn bắt động vật trái phép

  – Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên

  – Cấm chặt phá rừng bừa bãi

  – Bảo vệ vốn gen của sinh vật bằng biện pháp khoa học

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )