phân tích mục 3 dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế bắc mĩ ?

Question

phân tích mục 3 dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế bắc mĩ ?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-12T21:18:02+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:19:04+00:00

  Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế.

   – Chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP (Ca-na-đa và Mê-hi-cô:68%, Hoa Kì: 72%).

    – Các ngành quan trọng: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải…

    – Phân bố: tập trung ở các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và “vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì.

  0
  2021-09-12T21:19:34+00:00

   – Chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP (Ca-na-đa và Mê-hi-cô:68%, Hoa Kì: 72%).

    – Các ngành quan trọng: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải…

    – Phân bố: tập trung ở các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và “vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )