Phân tích Nghĩa của từ Diên Hựu ( Chùa một cột) Tại sao vua Lý Thái Tông lại cho xây dựng?

Question

Phân tích Nghĩa của từ Diên Hựu ( Chùa một cột)
Tại sao vua Lý Thái Tông lại cho xây dựng?

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-10T20:17:14+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T20:18:25+00:00

  Từ  Diên Hựu Tự có nghĩa là Liên Hoa Đài

  vua Lý Thái Tông lại cho xây dựng vì 

  -Mục đích phát triển đạo phật 

  Là biểu tượng văn hóa 

  xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn

  0
  2021-09-10T20:19:07+00:00

  @Kato

  Nghĩa của từ Diên Hựu là “Phúc lành dài lâu”

  Vua Lý Thái Tông lại cho xây chù một cột vì:

  + Vua mơ thấy Phật Bà Quan âm nói hãy xây một ngôi chùa để ta ngự trên đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )