Phân tích nguyên Nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất

Question

Phân tích nguyên Nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-12-04T06:53:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:54:48+00:00

  Nguyên nhân sâu xa:

  Đức là nước đứng thứ 2 về kinh tế lúc bấy giờ nhưng thuộc đia lại không rộng lớn vì vậy đức muốn mở rộng lãnh thổ

  Nguyên nhân trực tiếp: thái tử áo hứng bị ám sát , nhân cơ hội đó đức mượn danh lấy lại công bằng cho áo hung đã lấy quyết định đã đứng lên gây chiến tranh thế giới thứ nhất

  0
  2021-12-04T06:55:18+00:00

   – Khách quan:
  + Sự phát triển ko đồng đều của CNTB
  + Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc: thị trường, thuộc địa
  => Hình thành 2 khối quân sự
  + Khối Liên minh: Đức, Áo – Hung
  + Khối phát xít: Anh, Pháp, Nga
  – Chủ quan:
  + 28/6/1914: thái tử Áo – Hung bị ám sát
   → Đức, Áo – Hung gây chiến tranh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )