Phân tích nguyên nhân bùng nổ phong trào cần vương?(sâu xa và trực tiếp?

Question

Phân tích nguyên nhân bùng nổ phong trào cần vương?(sâu xa và trực tiếp?

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-13T02:43:37+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:44:37+00:00

   nguyên nhân bùng nổ phong trào cần vương là:

  a, Nguyên nhân sâu xa: 

  – Sau khi ký hết hai hiệp ước Hắc- măng và Pa-tơ- nốt, Pháp đã hoàn thanh cơ bản về cuộc xâm lược Việt Nam, lấn chiếm sâu vào các khu trung tâm căn cứ, kinh tế, chính trị và thiết lập chế độ ở Bắc Kì và Trung Kì

  b, Nguyên nhân trực tiếp:

  – Dựa vào phòng trào kháng chiến của nhân dân, phe chủ chiến trong triều đình Huế mà đứng đầu là Tôn Thất Thuyết đã mạnh tay hành động, phế bỏ ông vua thân pháp, đưa vua Hàm Nghi còn nhỏ tuổi lên ngôi, bí mật xây dựng sơn phòng, tích trũ lương thảo và vũ khí để chiến đấu.

  – Pháp tìm mọi cách phá hoại hành động của phái chủ chiến chính vì vậy Tôn Thất Thuyết đã ra lệnh ra tay trước.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-13T02:45:09+00:00

  Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi ra khỏi Hoàng thành, rồi chạy ra sơn phòng Tân Sở  (Quảng Trị). Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương. Chiếu Cần Vương nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, thành một phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi, liên tục kéo dài trong hơn 10 năm mới chấm dứt.

  => Cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )